Ghi chú trong HTML – Ghi chú kèm điều kiện – Học HTML

2
2858

Thẻ <!– … –>  được sử dụng để chèn ghi chú vào trong mã nguồn. Các ghi chú trong HTML này sẽ không hiển thị trên trình duyệt. Bạn có thể dùng thẻ ghi chú trong HTML để giải thích về 1 đoạn mã nguồn, nó có thể giúp bạn khi bạn cần chỉnh sửa mã nguồn sau này. Nó đặc biệt hữu dụng trong những trang code dài. Hãy cùng nhau tìm hiểu về ghi chú trong bài viết này nhé.

Ghi chú trong HTML

Bạn có thể thêm ghi chú của mình vào mã nguồn HTML bằng cách sử dụng cú pháp sau:

<!-- Thêm ghi chú của bạn ở đây -->

Lưu ý: Dấu chấm than (!) có trong thẻ mở nhưng không có trong thẻ đóng.

Ghi chú của bạn sẽ không hiển thị trên trình duyệt nhưng chúng sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn khi xem lại mã nguồn HTML của mình.

Bạn có thể đặt thông báo và ghi chú trong HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<!-- Ghi chú sẽ không hiển thị trên trình duyệt -->
<p>Đây là nội dung HTML.</p>
<!-- Nhắc nhở lại Ghi chú sẽ không hiển thị trên trình duyệt -->
 
</body>
</html>

Ghi chú cũng rất hữu ích khi tìm lỗi trong HTML, bạn có thể thêm cặp thẻ ghi chú vào mã HTML để loại trừ từng dòng:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<!-- Tôi đang muốn tìm lỗi và không muốn đoạn này được hiển thị trên trình duyệt
<img border="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/HTML5_logo_and_wordmark.svg/1200px-HTML5_logo_and_wordmark.svg.png" alt="HTML5">
-->
 
</body>
</html>

Ghi chú kèm điều kiện

Bạn có thể thấy rất khó hiểu ghi gặp ghi chú như thế này trong HTML:

<!--[if IE 8]>
    .... Nội dung HTML ....
<![endif]-->

Ghi chú có điều kiện chỉ hoạt động trên trình duyệt Internet Explorer.

Ý nghĩa của đoạn ghi chú điều kiện trong ví dụ : Chỉ chạy phần “Nội dung HTML” nếu người dùng đang sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.

Dùng chú thích để ẩn scripts

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ chú thích trong HTML để “ẩn” scripts mà trình duyệt không hỗ trợ (để đoạn mã không hỗ trợ sẽ không hiển thị ra ngoài):

<script type="text/javascript">
<!--
function displayMsg()
{
alert("Hello World!")
}
//-->
</script>

Lưu ý: Có 2 dấu gạch chéo ở đoạn cuối (//) là ký tự ghi chú trong JavaScript. Điều này giúp JavaScript không thực hiện thẻ –> nếu trình duyệt hỗ trợ JavaScript.

Tổng kết:

Trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về thẻ ghi chú và tác dụng của nó trong HTML.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào về bài viết này hãy để lại bình luận cho tôi phía dưới nhé. Chúc các bạn học tốt với HTML Online ^^

2 BÌNH LUẬN

Comments are closed.