Trích dẫn trong HTML – Thẻ hiển thị cho văn bản – Học HTML

1
2696

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thẻ hiển thị cho văn bản trong HTML. Có rất nhiều định dạng hiển thị văn bản khác nhau tùy vào mục đích sử dụng của bạn. Trong đó một số thẻ thông dụng hay được sử dụng như: <q>, <blockquote>, <address>, <abbr>, <cite>,… Hãy cùng nhau đi tìm hiểu tác dụng của một số thẻ này nhé ^^.

Ví dụ:

HTML

 (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999)

Thẻ <q> cho trích dẫn ngắn trong HTML

Thẻ <q> được sử dụng để trích dẫn đoạn ngắn trong HTML.

Các trình duyệt thường thêm dấu nháy ở 2 đầu của đoạn văn bản được trích dẫn.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p>Các trình duyệt thường thêm dấu nháy ở 2 đầu của đoạn văn bản được trích dẫn.</p>
 
<p>Mục tiêu của WWF là : <q>mong muốn giảm bớt sự tàn phá thiên nhiên toàn cầu để xây dựng một tương lai mà con người sống hòa hợp cùng thiên nhiên.</q></p>
 
</body>
</html>

Thẻ <blockquote> cho trích dẫn dài trong HTML

Thẻ <blockquote> được sử dụng để trích dẫn cả đoạn. Ví dụ đầu bài là một trích dẫn dài.

Các trình duyệt thường thụt lùi vào một khoảng khi sử dụng thẻ <blockquote>.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p>Các trình duyệt thường thụt lùi vào một khoảng khi sử dụng thẻ blockquote</p>
 
<blockquote cite="http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B9_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn">
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) được thành lập ngày 11 tháng 9 năm 1961 tại Thụy Sĩ, với tên ban đầu là World Wildlife Fund. Ngay năm đầu tiên, WWF đã có chi nhánh tại Thụy Sĩ, Vương quốc Liên hiệp Anh và Hoa Kỳ, sau đó là những chi nhánh tại Áo, Đức, Hà Lan, và Nam Phi. Ngày nay, WWF có chi nhánh tại 59 quốc gia trên thế giới. </blockquote>
 
</body>
</html>

Thẻ <abbr> cho chữ viết tắt trong HTML

Thẻ <abbr> được sử dụng để giải nghĩa cho một chữ hay một từ viết tắt.

Sử dụng thẻ <abbr> để cung cấp thêm thông tin của từ viết tắt cho trình duyệt, hệ thống dịch hoặc các bộ máy tìm kiếm.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p><abbr title="Tổ chức Y Tế Thế Giới">WHO</abbr> được thành lập năm 1948.</p>
 
<p>Sử dụng thẻ abbr để cung cấp thêm thông tin của từ viết tắt cho trình duyệt, hệ thống dịch hoặc các bộ máy tìm kiếm.</p>
 
</body>
</html>

Thẻ <address> cho thông tin liên hệ trong HTML

Thẻ <address> được sử dụng để cung cấp thông tin liên hệ (tác giả/người sở hữu) của tài liệu hay bài viết.

Thông tin liên hệ thường được hiển thị dưới dạng in nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một dòng trống ở trước và sau thẻ.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p>Thẻ address được sử dụng để cung cấp thông tin liên hệ (tác giả/người sở hữu) của tài liệu hay bài viết.</p>
 
<address>
Viết bởi HoanTN.<br>
Xem tại:<br>
Hoantn.com<br>
Thái Nguyên<br>
Việt Nam
</address>
 
</body>
</html>

Thẻ <cite> cho tên tác phẩm trong HTML

Thẻ <cite> được sử dụng viết tên tác phẩm trong HTML.

Trình duyệt thường hiển thị in nghiêng nội dung thẻ <cite>.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p>Thẻ cite được sử dụng viết tên tác phẩm trong HTML.</p>
 
<p>Trình duyệt thường hiển thị in nghiêng nội dung thẻ cite.</p>
 
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/HTML5_logo_and_wordmark.svg/1200px-HTML5_logo_and_wordmark.svg.png" width="220" height="277" alt="html">
<p><cite>HTML</cite> tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản".</p>
 
</body>
</html>

Thẻ <bdo> đổi chiều chữ trong HTML

Thẻ <bdo> được sử dụng để đảo chiều chữ trong HTML.

Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ thẻ bdo, đoạn văn bản dưới đây sẽ có chiều từ phải qua trái:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<p>Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ thẻ bdo, đoạn văn bản dưới đây sẽ có chiều từ phải qua trái (rtl):</p>
 
<bdo dir="rtl">Dòng này sẽ được viết từ phải qua trái</bdo>
 
</body>
</html>

Tổng kết:

Ở bài viết này chúng ta đã biết tác dụng và cách sử dụng một số thẻ cho trích dẫn, văn bản.

  • Thẻ <q> cho trích dẫn ngắn trong HTML
  • Thẻ <blockquote> cho trích dẫn dài trong HTML
  • Thẻ <abbr> cho chữ viết tắt trong HTML
  • Thẻ <address> cho thông tin liên hệ trong HTML
  • Thẻ <cite> cho tên tác phẩm trong HTML
  • Thẻ <bdo> đổi chiều chữ trong HTML

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào về bài viết này hãy để lại bình luận cho tôi phía dưới nhé. Chúc các bạn học tốt với HTML Online ^^.

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.